سئوالات پیشرفت تحصیلی 98-97

دهم انسانی   دانلود

دهم تجربی    دانلود

دهم ریاضی    دانلود

یازدهم انسانی  دانلود

یازدهم تجربی   دانلود

یازدهم ریاضی   دانلود

دوازدهم انسانی  دانلود

دوازدهم تجربی   دانلود

دوازدهم ریاضی  دانلود

تماس با ما

آدرس :

اصفهان ، خیابان طیب ، ابتدای خیابان میرداماد کوچه حاجیان بن بست گل مریم

شماره های تماس :  03132356070   - 03132352801-03132352802

مارادرفضای مجازی دنبال کنید ....

  کانال پیام رسان بله پایه دهم

کانال پیام رسان بله پایه یازدهم 

کانال پیام رسان بله پایه دوازدهم